Finaall Hypotheken Verzekeren Hoefbladlaan 22 6841 CD Arnhem Tel : 026-3217977

Privacy statement

Finaall privacy statement
Finaall verplicht zich uw privacy te beschermen en neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid van klantinformatie heel serieus. Onze privacy statement informeert welke informatie wij verzamelen, hoe we dit verzamelen, wat we ermee doen en hoe we deze informatie beschermen. Alle persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met Nederlandse en Europese gegevensbeschermingswetten.          
Verzamelen van persoonlijke gegevens
Om uw verzekeringsaanvraag, mutatie of bijv. schadeclaim te kunnen verwerken, verzamelen wij persoonlijke details van u in combinatie met informatie die we kunnen opmaken uit uw gebruik van onze website of die u ons via telefoon, e-mail of andere app of mondeling aan ons heeft door gegeven. Deze details kunnen omvatten (indien van toepassing): namen, adressen, paspoort- of identiteitskaartnummers, telefoonnummers, e-mail- en bankrekeningnummers, etc. Voor enkele verzekeringen ook de naam en geboortedata van minderjarige kinderen. In sommige gevallen verzamelen we ook informatie met betrekking tot de gezondheid (alleen voor verzekeraars die hier expliciet om vragen), als dit betrekking heeft op de gekozen verzekering.
We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.
Uw gegevens kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt: Contact met u opnemen. De aanvraag of wijziging van een product bij een verzekeraar of geldverstrekker indienen. in het geval van wijziging of prolongatie van de verzekering of i.v.m. geleden schade contact  met u op te kunnen nemen. Administratieve vastlegging en wijzigen om u bij vervolgcontact te kunnen bereiken en informeren.
We bewaren deze gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we je gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om je gegevens te bewaren.
Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot vele jaren. Een schadeverzekeringsdossier verwijderen we na 2 jaar nadat u geen klant meer bij ons bent. Uw hypotheekdossier verwijderen we 7 jaar nadat je hypotheek is beëindigd.

Delen van informatie over u
We volgen strikte veiligheidsprocedures voor de opslag en vrijgave uw gegevens. Onze veiligheidsprocedures vereisen dat we een identiteitscontrole doen alvorens we gevoelige informatie met betrekking tot uw gegevens aan een derde verstrekken.
Wij verstrekken uw informatie aan vertrouwde bedrijven die namens ons als verzekeraar of kredietverstrekker werken voor de doelen zoals omschreven in deze privacy statement. Finaall heeft indien nodig verwerkersovereenkomsten met alle partijen waarnaar het gegevens verstuurd voor het verwerken namens het bedrijf.
We kunnen ook uw informatie verstrekken aan overheidsinstellingen of handhavingsinstanties om te voldoen aan juridische vereisten;
Justitie: bij financiële fraude, Inlichtingendienst: bij financiering van terrorisme, Toezichthouders: als zij onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde (groepen) klanten.
Ook moeten we ons houden aan allerlei internationale wetten en regelingen zoals die over het witwassen van geld.
Beveiliging
We besteden de grootste zorg aan de beveiliging van onze website. De gegevens die u aan ons verstrekt, worden beschermt met SSL (Secure Socket Layer-technologie. SSL is de standaardmethode in de versleutelingsindustrie voor persoonlijke gegevens, zodat ze veilig over het internet kunnen worden verstuurd.
Wij zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen en wachtwoorden. En we investeren in middelen die jou en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.
Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en de bankierseed afgelegd. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. En alleen geautoriseerd personeel mag je gegevens inzien en verwerken.
Uw rechten
U kunt schriftelijk een kopie aanvragen van de informatie die we over u hebben. U hebt ook het recht om ons te verzoeken onnauwkeurigheden in uw persoonlijke gegevens te corrigeren of, waar dit toepasselijk is, dergelijke gegevens te verwijderen. En ook heeft u het recht om uw gegevens over te laten dragen naar een ander intermediair of verzekeraar.
Hiervoor moet u de volgende documenten overleggen:
•    Een ondertekend verzoek;
•    Een kopie van uw paspoort of identiteitskaart, zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren;
•    Een ondertekende toestemmingsbrief van de derde partij namens wie u deze gegevens opvraagt.
 
Ons adres is:
Finaall Assurantiën
Hoefbladlaan 22
6841 CD  ARNHEM
Wijzigingen aan privacybeleid
Onze privacy statement kan van tijd tot tijd veranderen en iedere wijziging van het beleid wordt op deze pagina openbaar gemaakt.

Dienstenwijzer

Contact

En mocht u meer willen weten of gebruik willen maken van onze kwalitatieve en persoonlijke dienstverlening, dan stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt.

Vergelijken en afsluiten